• ในการสั่งซื้อคุณต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลและป้อนบัญชีส่วนตัวของคุณ
  • หลังจากป้อนบัญชีส่วนบุคคลของคุณเพิ่มสินค้าที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการลงใน “ตะกร้า” แล้วดำเนินการชำระเงิน (เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการและวิธีการชำระเงินสำหรับสินค้า)
  • เวลาประมวลผลสำหรับการสั่งซื้อคือ 3-4 วันทำการ