ประเด็นสำคัญ

เราแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วันของการซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสามารถแลกเปลี่ยนได้หากมันยังคงอยู่ในคุณสมบัติของผู้บริโภค – การนำเสนอ (บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม) และไม่ได้ใช้งาน โปรดทราบว่าเรายอมรับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท